en-USvi-VN
Language
Menu
  1. Giới thiệu
  2. Tin tức
  3. Hỗ trợ DNNVV
  4. Doanh nghiệp nhà nước

Liên hệ

Cổng thông tin Hỗ trợ doanh nghiệp Quốc gia

Cơ quan chủ quản: Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: Nhà D Trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Số 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 080.44498

Email: info@business.gov.vn

Terms Of UsePrivacy StatementBản quyền 2020 thuộc Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Back To Top